En spelförening i Lund

Var ligger E-huset?
E-huset är (underligt nog) markerat med ett E på kartan.
Den röda 1an markerar huvudingången, och 2an markerar den ingång som är närmast iDét.
Notera att dörrarna till E-huset låses ca 18:00, så det kan vara en bra idé att komma strax före.


Var i E-huset ligger iDét?
De svarta pilarna markerar ingångar, de röda siffrorna markerar samma ingångar som på kartan ovan och de röda pilarna visar närmaste vägen till iDét från dem.


Kartorna kommer från www.lth.se och www.ehuset.lth.se.

... [KONTAKTA LAIR]     webmaster
Hans Gylling 
2012-04-02