LAIR
En spelförening i Lund

Var ligger E-huset?

E-huset är (underligt nog) markerat med ett E på kartan. Den röda 1:an markerar huvudingången, och 2:an markerar den ingång som är närmast iDét. Notera att dörrarna till E-huset låses ca 18:00, så det kan vara en bra idé att komma strax före.

Var i E-huset ligger iDét?

De svarta pilarna markerar ingångar, de röda siffrorna markerar samma ingångar som på kartan ovan och de röda pilarna visar närmaste vägen till iDét från dem.

Var i E-huset ligger studierummen?

Om man står utanför iDét (vänd mot dörren), tar till höger och går tills korridoren tar slut så kommer man till studierummen.